Tagbożogrobcy

Kasata raciborskiego probostwa bożogrobców w latach 1810-1813

Christoph Sottor (Niemcy). W pierwszej części o sekularyzacji 1810 roku na ziemi raciborskiej przedstawiłem kulisy kasaty zakonów i kolegiat na Śląsku oraz likwidację raciborskiej kolegiaty. W drugiej części wartość zagrabionych majątków kościelnych...

Merbot z Raciborza – szpitalnik, krzyżowiec i mistrz zakonu

Merbot to postać praktycznie nieznana w Raciborzu, w tym w środowisku historyków zajmujących się historią miasta, choć pojawia się w XIII-wiecznych dokumentach śląskich i czeskich. To jeden z pierwszych raciborzan, który zrobił karierę poza miejscem...

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com